Kotłownie olejowe Buderus

Kotły olejowe są drugim w kolejności sposobem, w jaki Polacy ogrzewają swoje domy. Często wynika to po prostu z braku dostępu do sieci gazu ziemnego. W przeciwieństwie do węgla kamiennego negatywny wpływ na środowisko naturalne jest mocno zredukowany. Nie wymagają dodatkowej obsługi przez człowieka, a sam olej opałowy jest łatwo dostępny i można liczyć na rzetelne i sprawne zrealizowanie zamówienia. Jedynym minusem jest wyznaczenie specjalnej przestrzeni w domu na kocioł oraz zbiorniki z olejem.

Zautomatyzowanie całego systemu grzewczego to nie lada komfort, zwłaszcza w przypadku, kiedy temperaturę podnieść trzeba w kilku pomieszczeniach o dużej powierzchni. Szczególnie domy jednorodzinne korzystają na zainstalowaniu wydajnego i ekonomicznego rozwiązania. Olej opałowy jest produktem wytwarzanym z destylacji ropy naftowej. Posiada niską zawartość siarki, więc zalicza się go do paliw, które nie szkodzą przyrodzie w zbyt wysokim stopniu. To bezpieczne i efektywne źródło energii stanowiące dobrą alternatywę dla prądu albo węgla.

Kocioł Buderus przeznaczony do spalania tego surowca jest wygodny, ale należy pamiętać o wydzieleniu odpowiednio dużego obszaru - najlepiej na najniższym poziomie domu. Temperatura nie może sięgać poniżej 10oC, ponieważ zacznie wydzielać się parafina. Istotne są następujące cechy takich kotłów:

 • efektywność energetyczna, czyli ilość wytworzonego ciepła
 • innowacyjność zastosowanej technologii (m. in. jakość zastosowanych elementów do budowy pieca, opatentowany system spalania wybranych substancji oraz nienaganny wygląd)
 • rodzaj kotła (czy ma on powtórnie pozyskiwać ciepło ze spalin?)

Pierwszym elementem kotła Buderus jest zbiornik do magazynowania paliwa z niezawodnym systemem napełniania pieca, jego opróżniania i odpowietrzania. Posiada zabezpieczenie przed przepełnieniem i występuje w dwóch rodzajach – jednopłaszczyznowym lub dwupłaszczyznowym. Produkowany jest z polietylenu (a także jego wariantów), nylonu lub stali (te montuje się z reguły na zewnątrz). Jest to wyjątkowo ważne, ponieważ od tworzywa, z którego wykonany jest zbiornik, zależy czy zapach paliwa będzie wyczuwalny. Rodzaj zbiornika jest uzależniony od m. in.: przewidywanej mocy kotłowni, czasu jej pracy, czasu magazynowania, środków finansowych. Oprócz tego potrzebne są:

 • przewody olejowe (którymi paliwo będzie transportowane w procesie spalania; umocowane na stałe; jednorurowe lub dwururowe)
 • palnik (wentylatorowy wysokociśnieniowy, inżektorowy, dwustopniowy, z odparowaniem oleju)
 • pompa olejowa (model musi być dopasowany do całego systemu)
 • filtr oleju (na którym zatrzymają się wszelkie zanieczyszczenia)
 • odpowietrznik (musi posiadać go pompa olejowa)

Kotły olejowe Buderus spełniają wymogi w zakresie efektywności energetycznej (0 – 70 kW) nadane w 26 września 2015 roku przez Unię Europejską. Przepisy prawne dotyczą wszelkich źródeł energii i obowiązują: rygorystyczne wymagania dla produktu, etykiety energetyczne i obowiązek udostępniania kart produktu (czyli jego danych technicznych). Głównym celem wprowadzenia dyrektywy ErP jest sprzyjanie idei zrównoważonego rozwoju. Na zużycie energii ma wpływ wytwarzanie produktów, ich budowa, eksploatacja (m. in. emisja trujących substancji do środowiska), wydajność oraz na ostatnim etapie – recykling. Dlatego kotły olejowe można podzielić ze względu na pozyskiwanie dodatkowej ilości ciepła (co jest bardziej ekologiczne): klasyczne, w których specjalnymi przewodami dostarczane jest paliwo do pieca, a efekt spalanego oleju opałowego jest wypychany bezpośrednio na zewnątrz; kondensacyjne, w których wykorzystuje się dodatkowo ciepło pochodzące ze spalin. Nowatorskie koncepcje dotyczące wytwarzania oraz instalowania opisanego systemu cieplnego sprawiają, że coraz więcej klientów (mających domy znacznie oddalone od sieci gazu ziemnego) decyduje się na kocioł olejowy. Aby spełniał on dobrze swoją funkcję, trzeba znać wszystkie przepisy prawne dotyczące wymagań:

 • ogólnych (m. in. budowa, instalacja, osprzęt, znakowanie)
 • dla materiałów i elementów kotła (m. in. obudowa, przewody, palniki, izolacja)
 • konstrukcyjnych (m. in. wymiary, usytuowanie przyłącza paliwa, podłączenie do instalacji odprowadzania spalin)
 • bezpieczeństwa użytkowania (m. in. szczelność i wytrzymałość, emisja substancji szkodliwych, temperatura spalin, poziom hałasu)
 • wyposażenia kotła w urządzenia zabezpieczające (m. in. przed przekroczeniem temperatury dopuszczonej, zanikiem ciągu kominowego, przekroczeniem górnej granicy temperatury spalin)
 • palników (m. in. trwałości, znakowania, zasilania, jakości spalania, bezpieczeństwa pracy)
 • instalacji dostarczających paliwo do kotłów (m. in. lokalizacja zbiorników, instalacje do napełniania zbiorników, próby szczelności)
 • instalacji odprowadzania spalin (m. in. funkcjonowanie, konstrukcja, materiały)
 • pomieszczenia z kotłem (m. in. wyposażenie kotłowni, pompowanie, wentylacja)
 • urządzeń towarzyszących w kotłowniach (m. in. pompy, filtry, tłumienie drgań i hałasu)
 • wymagań technicznych dotyczących przystąpienia do budowy oraz odbiorów z kotłowni (m. in. obowiązki inwestora, kierownika budowy, inspektora nadzoru).
 • Stalowe olejowe/gazowe kotły - Katalog - Buderus
  Stojące olejowe/gazowe kotły - Katalog - Buderus
  Kostrzewa - Katalog produktów