Kotły do spalania peletu

Popularność na ekologiczne sposoby ogrzewania domu wciąż się utrzymuje i przestaje być tylko „bezmyślnym trendem”, lecz staje się dobrze przemyślanym wyborem. Wszystkie systemy cieplne przechodzą rygorystyczną kontrolę jakości, która ma zapewnić akceptowalną przez przez Unię Europejską, najniższą emisję trujących produktów procesu spalania. Kotły peletowe to jedno z tańszych Odnawialnych Źródeł Energii.

Zerowy bilans dwutlenku węgla jest od wielu lat szczególnie pożądany. Pelet to sprasowane pod ciśnieniem trociny oraz inne odpady powstające przy obrabianiu drzew liściastych i iglastych. Mniej znane w Polsce mieszanki pochodzą ze skorupek kokosa, drewna palmowego, a nawet trawy. Do biopaliwa nie dodaje się żadnych substancji chemicznych ani lepiszcza (które ma łączyć sypkie materiały w zwartą, jednolitą masę). Jest wykorzystywany nie tylko do ogrzewania domów, lecz także jako podłoże dla zwierząt, np. świnek morskich (kawii domowych). Korzystanie z kotłów spalających opisane paliwo ma dużo plusów:

  • proces palenia jest w pełni zautomatyzowany
  • jego palenie nie emituje do atmosfery dwutlenku węgla (jest on pochłaniany przez rośliny w procesie wytwarzania z materii nieorganicznej związków organicznych, tzw. fotosyntezy)
  • niska emisja dwutlenku siarki
  • pelet ma podobną „kaloryczność” do węgla średniej jakości
  • ekologiczność (pelet to jedno z wielu Odnawialnych Źródeł Energii)
  • jest łatwo dostępny, koszty transportu są niskie, a składowanie bezproblemowe
  • gładka powierzchnia granulek sprawia, że są one odporne na wilgoć
  • dzięki odpowiedniej technice produkcji pelet posiada 100% odporność na samorzutną reakcję spalania
  • pozostałą, niewielką ilość popiołu można wykorzystać do nawożenia roślin

Liderem kotłów do spalania peletu jest firma Kostrzewa, z którą współpracujemy od wielu lat. Od samego początku jej celem była produkcja najlepszej jakości urządzeń grzewczych z jednoczesnym, pozytywnym nastawieniem do biopaliw chroniących naturę. Piece tego typu dzielą się na: kotły 5 klasy z programem niskiej emisji (Maxi Bio Spin NE – do 285 kW, Mini Bio NE – do 20 kW, Mini Bio Luxury – do 20 kW, Twin Bio NE – do 32 kW, Compact Bio NE – do 24 kW, Compact Bio Luxury NE), kotły z automatycznym podawaniem (Maxi Bio Spin – do 285 kW, Twin Bio Luxury – do 32 kW, Mini Bio Luxury – do 20 kW, Compact Bio – do 24 kW, Compact Bio Luxury – do 24 kW, Twin Bio – do 32 kW, Twin Agro – do 32 kW, Pellets 100 – do 40 kW, Mini Bio – do 20 kW, Mini Bio B – do 20 kW, Pellets Fuzzy Logic 2 – do 100 kW, Farmer Bio – do 24 kW) oraz kotły z ręcznym załadunkiem (Warmet 200 Ceramik – do 32 kW, Warmet SDS Ceramik – do 100 kW, Warmet PK Ceramik – do 13 kW). Poza tym przedsiębiorstwo Kostrzewa zajmuje się wytwarzaniem: podajników pneumatycznych (Pellets Vacuum 1 – od 1 do 2 ton, Pellets Vacuum 2 – do 1 tony), zbiorników na pelet (203 I, 286 I, 295 I, 470 I, 770 I, 1386 I), zbiorników buforowych (500 – 2000 L, 500 – 2000 L, 1000 – 2000 L), zbiorników higienicznych SPIRO (W0, W1, W2) oraz palników na pelet (Platinum Bio 1 – do 40 kW, Platinum Bio 2 LITE – do 300 kW, Platinum Bio SPIN, Agromatic – do 35 kW).

Stare piece (np. węglowe) można wymienić na nowe, otrzymując zarazem wysokie dofinansowanie z Wojewódzkich Funduszów Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze przekazywane są w ramach ograniczenia tzw. niskiej emisji (czyli zredukowania aktywności zwykłych, dymiących pieców). Korzyści płynące z takiej decyzji są co najmniej dwie: niższe opłaty za ogrzewanie oraz posiadanie nowego kotła z wieloletnią gwarancją. Aby starać się o pokrycie części kosztów przeznaczonych na modernizację ogrzewania, należy zwrócić się do Urzędu Miasta, a konkretnie - do Wydziału Środowiska i Zieleni. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej należy do zadań powiatów oraz gmin, a konkretne zasady jego udzielania (tj. kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji, sposób jej rozliczania) określone są przez radę powiatu lub gminy. Według Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 150 z późn. zm.): „Udzielenie dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat z podmiotami określonymi w ust. 4. W przypadku gdy dotacja stanowi pomoc publiczną lub pomoc de minimis jej udzielenie następuje z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej”. Dofinansowanie może zostać udzielone w przypadku: budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej ze studzienką rewizyjną, prac mających na celu usunięcie materiałów budowlanych zawierających azbest, budowy przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z opaskowym drenażem zbierającym. Jest ono udzielane na wniosek podmiotu, który musi zawierać: szczegółowy opis inwestycji objętej wnioskiem, planowane koszty inwestycji, miejsce i termin realizacji, informację o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację inwestycji z innych źródeł, oświadczenie o posiadanym prawie do nieruchomości, umożliwiającym wykonanie inwestycji, a także określenie wysokości dotacji.

Kostrzewa - Katalog produktów