Oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szwedzkiej firmy FANN-VA technik AB, producenta najlepszej jakości systemów oczyszczania ścieków bytowo-socjalnych.

Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.

Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego.

Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.


TRADYCYJNA OCZYSZCZALNIA

  • Tylko na dobre warunki gruntowe grunt dobrze przepuszczalny, niski poziom wód gruntowych
  • Duża powierzchnia zabudowy system kilku rur rozsączających
  • Wysokie koszty eksploatacji stosowanie bioaktywatorów, wymiana filtrów w osadniku gnilnym, stały nadzór serwisow
  • Około 10-letni okres eksploatacji

OCZYSZCZALNIA IN-DRÄN II generacji

  • Na każde warunki gruntowe piasek, glina, ił, wysoki poziom wód gruntowych
  • Mała powierzchnia zabudowy pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
  • Niskie koszty eksploatacji bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
  • Ponad 20-letni okres eksploatacji
warto-wiedziec
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok